s14 org1s14 mws1s14 bs1s14 prawo1s14 h1s14 jaracz1

Dyrekcję Szkoły Podstawowej nr 14 stanowią obecnie:

                Dyrektor: mgr Jadwiga Jachym

suW skład Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 14 w Tarnowie w roku szkolnym 2017/2018 wchodzą:

1.      Szpala Weronika – przewodnicząca
2.      Nalepka Michał – zca przewodniczącego
3.      Niemiec Gabriela  – sekretarz
4.      Siąkała Wiktoria – rzecznik praw ucznia

Działania i realizowanie projekty ujęte są o odrębnym menu (SAMORZĄD).